Tag Archives: sale off 50% thiết bị khách sạn hcm

Khai Trương Mở Bán Thiết Bị Khách Sạn SALE OFF 50% Tại Số 612 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Tp HCM [22/9 – 30/12/2023]

Khai Trương Mở Bán Thiết Bị Khách Sạn SALE OFF 50% Tại Số 612 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Tp HCM [22/9 – 30/12/2023] Nhân dịp khai trương cơ sở tại Số 612 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Tp HCM. PHAHOKO SALE OFF 50% Thiết bị khách sạn từ […]